https://www.openegov.admin.ch/content/metas/de/home/gesmw.html